CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH EFL

CHO TRẺ TỪ 4-11 TUỔI TẠI ĐÀ LẠT

"Học ngôn ngữ mới

để trẻ sở hữu tâm hồn mới"

SCHOLARSHIP PROGRAMS

At THT, students will learn international standard English programs (NEED conditions) combined with training programs to improve Life Skills, Thinking Skills, Emotional Intelligence and Study Abroad ( conditions ENOUGH) will help you plan for success now.

WHY CHOOSE THT FOR THE FUTURE OF CHILDREN?

THT gives learners a comprehensive educational environment, developing in thinking, spirit and body

WHY CHOOSE THT
FOR THE FUTURE OF CHILDREN?

THT gives learners a comprehensive educational environment, developing in thinking, spirit and body

Building a reputation by teaching quality expertise

Students are everything to THT​

Adhere to teaching quality management procedures

High professional qualifications and respect for professional ethics.​

As a team with a high sense of solidarity, responsible and reliable

IMPRESSIVE NUMBERSv

0
Founded year
0
The course is organized
0
Trained students
0
Staff

LEADERSHIP
OPERATION TEAM

nguyen cong thanh

Prof.Dr. Nguyen Cong Thanh

Founder of THT Center for International Education Development - has set a training record, introduced nearly 2,000 Vietnamese international students to masters and doctoral studies abroad since the 80s.

nguyen viet thang

MSc. Nguyen Viet Thang

CEO, graduated with a master's degree in IT Administration from the training program of Innotech Institute of Technology, France (France)

pham thuy phuong

Ms. Pham Thuy Phuong

Head of Human Resources Department, graduated with a bachelor's degree in English from Da Lat University and a bachelor's degree in Economics from Ho Chi Minh City University of Economics

NEWS & EVENTS

hoc tieng anh da lat

Học tiếng Anh EFL – tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) là chương trình tiếng Anh được thiết kế giúp cho học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, đời sống và trong môi trường học tập. “Học ngôn ngữ mới để trẻ sở hữu tâm hồn mới”. Khi trẻ thành thạo tiếng Anh, trẻ có cơ hội tiếp cận các kiến thức trên thế giới thông qua nghe, nói, đọc viết.

hoc tieng anh cho be tai da lat

Workshop “A-B-C Khám phá những điều chưa biết khi con học tiếng Anh”. Dành cho 20 Gia đình có bé 4-6 tuổi tại Đà Lạt. Trong lúc các bé tham gia, ba mẹ sẽ được nghe cô Thái Thị Việt Anh – Trưởng bộ phận phụ trách Chuyên Môn mảng Tiếng Anh tại THT. Workshop sẽ đem đến hoạt động trải nghiệm cho cả gia đình và hoàn toàn miễn phí và chỉ dành cho 20 gia đình đăng ký sớm nhất.

HIGHLIGHTS IMAGES

Call Now Button