LIÊN HỆ

lien he tht

THT Center, logo

1. Trung tâm tiếng Anh:

* Campus THT Lê Hồng Phong

 • Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633. 545177 – 02633.545277
 • Hotline: 0931 277200 – 0901 556 444

>>>Xem bản đồ

* Campus THT Hello Bùi Thị Xuân

 • Địa chỉ: Số 279 (số cũ 72D) Bùi Thị Xuân, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Hotline: 0263 625 1186 – 0263 625 1131
>>>Xem bản đồ

2. Mầm non THT:

* Campus THT Nguyễn Trung Trực

 • Địa chỉ: Khu Quy hoạch Dân cư Đồi C5, Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633. 829919 – Hotline: 0916 174 969

>>>Xem bản đồ

* Campus THT Lê Hồng Phong

 • Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633. 545177 – 02633.545277
 • Hotline: 0916 174 969

>>>Xem bản đồ

* Campus THT Hoàng tử bé

 • Địa chỉ: Số 15 Thiện Ý, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
 • Hotline: 0911951201 – 0901856525
>>>Xem bản đồ
Call Now Button