TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

tht tam nhin, su menh, gia tri cot loi

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tạo uy tín bằng chất lượng chuyên môn giảng dạy.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Học sinh là tất cả đối với THT.

2. Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp.

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

4. Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng giảng dạy.

5. Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

6. Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện.

Call Now Button